פיקוח וניהול פרוייקטים
חברת דשא בניה מתקדמת מלווה פרוייקטים בבניה פרטית, מבני ציבור, תוספות בניה…… ועוד.
אנו מלווים את הלקוח משלב התכנון ועד "מפתח".
שימוש במפקח בניה , פועל בצמידות לקבלן המבצע, מבטיח שמירה על איכות בניה גבוהה בהתאם לתכניות האדריכלות.
שמירה על אינטרס הלקוח  תוך שיתוף פעולה עם הקבלן המבצע.
אנו מבטיחים השגת תוצאות משמעותיות באיכויות הבניה, חסכון בזמן, צמצום עלויות.
  • ליווי וייעוץ משלב התכנון עד לקבלת היתר.
  • סיוע בבחירת בעלי מקצוע.
  • תימחור עלויות בהתאם לתקציב הלקוח.
  • פיקוח צמוד בהתאם לתכניות האדריכלות.
  • הקפדה על סטנדרט הבניה והיצמדות לתקני הבניה המקובלים (מניעת ליקויי בניה)